Adatvédelem

Bevezetés

Az Energy Power Kft (2143 Kistartcsa, Lőcsei u. 23.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Energy Power Kft adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.nrgpower.eu/adatvedelem címen.

Az Energy Power Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit. Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre nem talál egyértelmű választ tájékoztatónkban, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Elkötelezettek vagyunk felhasználóink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, illetve megteszünk minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, kiemelten az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáró
  • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, illetve ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és minden részletre kiterjedően – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

A kezelt adatoknak az a következő feltételeknek kell megfelelniük: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módj a alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok csak akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy a törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelés célja, jogcíme

Az adatkezelés célja az adatbázisunkba regisztrált álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők személyre szabott kiszolgálása, önéletrajz elkészítése, tárolása és az esetleges munkaadók részére való továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, jelszó, név, születési név, születési idő, nem, irányítószám, anyanyelv, legmagasabb iskolai végzettség, fénykép, a jelenlegi és korábbi munkahelyek, végzettségek, nyelvismeretek, számítástechnikai ismeretek, egyéb készségek, megváltozott munkaképességre vonatkozó adat, önéletrajzok, a keresett pozícióval kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatok beküldésétől határozatlan, a felhasználó írásos kérelmére töröljük adatait.

Nyilvánosságra hozatal: a feltöltött önéletrajzokat és más személyes adatokat partnereink (munkaadók) részére előzetes egyeztetés után továbbítjuk.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Energy Power Kft számítástechnikai rendszerei a székhelyén, valamint telephelyén (1033 Budapest, Reményi Ede u. 1-3.) találhatóak.

A személyes adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmet nyújt. Amennyiben a tárolt adatok biztonsága ennek ellenére sérülne, arról felhasználóinknak értesítést küldünk.

Az adatkezelés során megőrizzük a titkosságot, a sértetlenséget, illetve a rendelkezésre állást. Informatikai rendszerünk egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, és a számítógépes betörések ellen

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Energy Power Kft
Székhely: 2143 Kistarcsa, Lőcsei u. 23.
Telephely: 1033 Budapest, Reményi Ede u. 1-3.
Cégjegyzékszám: 13-09-135855
Adószám: 14930845-2-13
Telefon: +36-1-244-8218
Fax: +36-1-244-8217
E-mail: office@nrgpower.eu

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051. Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387. Budapest, Pf. 40.
Telefon: +36-1-475-71-86
Fax: +36-1-269-35-41
Email: adatved@obh.hu

Kérjük olvassa el mielőtt továbblép! Adatvédelmi információk

Mint minden weboldal, az nrgpower.eu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban találsz. - Olvass tovább a következő címen: http://http://nrgpower.eu/adatvedelem

Bezár